Birimlerimiz

Zihin Engelliler Birimi

Zihin Engelliler Birimi

Yaşıtlarından gelişim alanları açısından anlamlı farklılık gösteren bireyler için öncelikle değerlendirme kurulumuzca yapılan ayrıntılı değerlendirmeler ışığında BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI planlanır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Birimi

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Birimi

Ygb tanılı bireylerle alıcı dil,ifade edici dil, yönerge takip, eşleme becerileri oyun ve müzik,öz bakım becerileri, taklit becerileri, okuma yazma,motor beceriler, matematik,sosyal hayat alanlarında ihtiyacına yönelik eğitim verilir.

Özgül Öğrenme Birimi

Özgül Öğrenme Birimi

Özgül öğrenme güçlüğü dinleme, konuşma, basit okuma, anlama, aritmetik hesap yapma, matematiksel mantık kurma ve yazılı anlatımda bozulma ile giden bir takım basit işlevlerde bozulmayı ifade eder.

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Ailelere yönelik verilen psikolojik danışmada ise psikoloğun görevi, ailelerin; çocuklarının veya yakınlarının özel gereksinim durumunu kabul etme süreçlerini gözlemlemek ve gerektiğinde müdahalede bulunmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Birimi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Birimi

Rehabilitasyon, kişinin doğuştan veya sonradan , herhangi bir nedenle oluşan kalıcı veya geçici yetersizliklerinin, kaybedilmiş bazen de limitlenmiş olan fonksiyonel kapasitesinin belirlenerek tedavi edilmesi, psikolojik sosyal ve mesleki açıdan da desteklenerek günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağlamaktır.

Okul Desteği ve Sınavlara Hazırlık Birimi

Okul Desteği ve Sınavlara Hazırlık Birimi

Okula devam eden öğrencilerimizin okul derslerine yardımcı olmak , sınıf içi uyum kurallarını öğrenmek, kendisine güven duygusunun gelişmesini sağlayarak, mutlu başarılı ve kendisini ifade eden bireyler olmalarını hedefliyoruz

To Top